Ehliyet kursuna kayıt yaptırmanız için sizlerden bir ricamız var. Kayıt için bizleri ziyaret ederken aşağıdaki evrakları da yanınızda getiriniz.

  1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  2. Öğrenim belgesi aslı veya diploma aslı ve fotokopisi
  3. 2 adet biometrik fotoğraf
  4. Adli Sicil Kaydı
  5. Sürücü olur sağlık raporu. Aile hekiminizden ücretsiz alabilirsiniz